Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Misyon-Vizyon

MİSYON

Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak,Üniversitemizde öğrenimini sürdüren öğrenci,akademik ve İdari personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla çağdaş yöntemler kullanarak yeterli ve kalite bir biçimde beslenme,sağlık,kültür,spor,rehberlik ve dayanışma hizmetlerini en iyi şekilkde sunmaktır.

VİZYON

Üniversitemizin ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda tüm hizmet alanlarında; öğrenci,çalışan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine yönelik kaynaklarını verimli kullanan bilgi, beceri ve teknoloji ile donatılmış,tüm zorlukların üstesinde gelen bir başkanlık olmaktır.