Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Sağlık,Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Birimi Hakkında

Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık halinin olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içerisinde olmaktır ". Ne var ki günümüzün zor yaşam koşulları içerisinde bu tanımdaki gibi sağlıklı bir hayat oluşturmak ve sürdürebilmek oldukça zorlaşmıştır. Karşılaşabileceğimiz; okul başarısı, duygusal ilişkiler de sorunlar, aile içi problemler, iş ortamı vb… sorunlar, bizlerde  bilişsel (zihinsel ) , duygusal ve bedensel direncinin tükenmesine yol açabilmektedir. Çünkü günümüz şartlarında stres hayatımızın normal bir parçası haline gelmiştir. Hepimizin stresle baş etme yöntemleri ve vücut direnç düzeyleri farklılık gösterdiği için zaman zaman psikolojik destek almaya ihtiyaç duyabiliriz.

Üniversitemiz Psikoterapi ve Psikolojik Danışma birimimiz bunun bilincinde olarak hem öğrencimize hem de personelimize randevulu bir şekilde güney yerleşkemizde hizmet sunmaktadır.

Birimimize başvuran bireylere destek olmaya çalıştığımız konu başlıklarından bazıları şunlardır:

Yaygın Anksiyete Bozuklukluğu, Panik Atak ve Panik Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluklar, Sosyal Fobi ( çekingen kişilik özellikleri ), Hafif ve Orta düzeyde depresyon için, Sınav Kaygısı, Ders çalışmaya motive olmakta zorlanma,  Aile içi anne-baba-çocuk veya eş sorunları, Duygusal ilişkilerde yaşanılan sorunlar, Hassas kişilik özelliklerinin insan ilişkilerinde getirdiği sorunları minimum seviyeye indirmeye yardımcı olmak gibi…

Ayrıca her kampsümüzde acil durumlarda  öğrencilerimizin faydalanacağı  revirlerimiz vardır