Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Öğrenci Mevzuatları

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
02.11.2020 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
02.11.2020 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
02.11.2020 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yemek Bursu Yönergesi
02.11.2020 Öğrencilerimizin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirilmelerinde Uygulanacak usul ve Esaslar
02.11.2020 Öğrenci Toplulukları Örnek Tüzük