Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
30.06.2016 Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrenci Yönergesi
30.06.2016 Tiyatro Topluluğu Tüzüğü
19.04.2019 Öğrencilerimizn Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmelerinde uygulanacak Usul ve Esaslar
30.06.2016 Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
21.08.2017 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
30.06.2016 Taşınır Mal Yönetmeliği
30.06.2016 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
30.06.2016 Harcama Yetkiliği Hakkında Genel Tebliği
30.06.2016 İmü Öğrenci Konseyi Kuruluş Ve İşleyiş Yönergesi
30.06.2016 Amme Alacakların Tahsili Usulu Hakkında Kanun
30.06.2016 Kamu İhale Kanunu
30.06.2016 İmü Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi
30.06.2016 Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
30.06.2016 Harcirah Kanunu
30.06.2016 Devlet İhale Kanunu