Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Hakkında

MDR Nedir?
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik hem dünyada hem de ülkemizde resmi olarak tanınan saygın bir meslek ve bilimsel araştırma alanıdır.

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik alanını genel olarak;  “Yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; farklı yaşam dönemlerindeki bireylerin din veya maneviyatla ilişkilendirdiği sorunlarıyla başa çıkma süreçlerinde bütüncül bir yaklaşımla modern danışma teknikleri ile dinî ve manevi yöntemleri birlikte kullanan, problemi konusunda danışanların hedeflerine ulaşmalarını sağlamak maksadıyla bireyle ve grupla manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini sunan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir” şeklinde tarif edebiliriz.