Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Stant Kiralama

                                  SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

                    STANT YERİ KİRALAMADA UYULACAK USUL VE ESASLAR

          Üniversitemizde stant yeri kiralamak isteyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, kiralama yapmak istenilen tarihten en az 15 (on beş) gün önce İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü’ ne hitaben dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.

           Dilekçede; gerçek/tüzel kişilik, stant yeri kiralama nedeni, tarihi, Üniversite içerisinde stant yeri kiralanmak istenen yer, iletişim adres ve telefonları açık olarak belirtilecektir.

          Stantta kitap, dergi vb. satılacak ya da tanıtılacak ise; bu iş için görev yapacak kişi/kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri, tanıtım kartları, stantta yer alacak tüm kitap, dergi vb. ürünlerin adı, yazarı, türü, çevirmeni, ISBN-ISSN kodu, yayınevi ve fiyat listesi dilekçe ekinde yer alacaktır.

           Stantta tanıtım yaparak başvuru alınacak ise; bu iş için görev yapacak kişi/kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri, tanıtım kartları, stantta yer alacak tüm belge, broşür, form, dilekçe örneği vb. materyallerin tamamının birer örneği dilekçe ekinde yer alacaktır.

           Stantta yiyecek-içecek kermesi yapılacak ise; bu iş için görev yapacak kişi/kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri, tanıtım kartları, yetki ve görevlendirilme belgeleri aslı, satışı yapılacak ürünlerin tamamının adı ve içeriklerinin listesi dilekçe ekinde yer alacaktır.

            Başvuru dilekçesinde belirtilmeyen iş, işlem veya kişi görevlendirmesine izin verilmeyecektir. Her yeni talebin süreci baştan işletilecektir.

             Başvurunun,Üniversitemiz Rektörlüğü’nce uygun görülerek birimimize havale edilmesi halinde,  dilekçe sahipleri aranarak başvurularının uygun görüldüğü ve yapılması gereken işlemler hakkında bilgi verilecektir.

  Birimimizce kendileriyle iletişime geçilen başvuru sahibi gerçek/tüzel kişiler tarafından, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ilgili hesabına 

 Stant (Ticari Reklam ve Pazarlama) 1 (bir) m2 'lik alan/Gün 350,00 TL,

Stant (Yayınevi Kitap Tanıtımı) 1 m2'lik alan için günlük       200,00 TL

Stant (Yayınevi Kitap Satışı) 1 m2'lik alan için günlük       300,00 TL 

Stant ücretsiz ürün dağıtımı (Ticari Reklam ve Pazarlam) 1 m2'lik alan için günlük   300,00 TL 

Film, Reklam, Dizi ve Fotoğraf çekimi/saat 1.500 TL yatırıldığına dair dekont, adli sicil kaydı, faaliyet belgesi, vergi levhasının onaylı örneği ve ticaret sicil kayıt belgesinin birimimize teslim edilmesini müteakip kiralama işlemi başlatılacaktır.

              *Birim yetkili personeli ile başvuru sahibi arasında sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılacaktır.

               *Başvuruda belirtilenler dışında ürün satışı yapılmayacağına dair taahhütname ve diğer hususlar sözleşmede yer alacaktır.

               *Yukarıda belirtilen başvurular dışında farklı konuda stant açma taleplerinin uygun görülmesi halinde işlemi başlatılacaktır.

     "Akademik ve İdari Personel, Öğrenci Topluluklarımız, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Toplum Yararına Çalışan STK'lar, Stant Ücreti Karşılığında Ayni Ödemede Bulunanlar" dan Tahsis Ücreti Alınmayacaktır.