Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Mekan Kiralama Hizmetleri

07 Temmuz 2023 Tarihli ve 32241 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlananan Cumhurbaşkanı Kararları ile;Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'ın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan %18 KDV oranı %20 olarak yeniden belirlenmiştir.

Not: Detaylı bilgi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ofislerinden öğrenebilirsiniz.