Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Mali Hizmetleri Birimi Hakkında

4734 ve 2886 sayılı Kanunlar kapsamında; ihale, kiralama işlemleri, maaş işlemleri ile öğrencilerimize verilen yemek bursuna  ilişkin ödemeler ve kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin sgk giriş ve ayrılış işlemleri ve aylık ödemeleri ile ilgili hizmet sunan bir birimdir