Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Yemek Bursu

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı ve 47’nci maddelerine ve Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 15’inci maddesi ve Yemek Bursu Yönergemiz uyarınca her akademik yılın başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkânları göz önüne alınarak Üniversite bünyesinde ve akademik birimler bazında toplam kaç öğrenciye yemek bursu verileceği, SKS Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen kontenjanlar tüm akademik birimlere bildirilir.

Üniversitemiz lisans veya lisansüstü programlarından herhangi birine kayıtlı olan öğrencilerimiz yemek bursu için başvuru yapabilirler.

Yemek bursuna başvuru şekli, başvuru formu ve şartları SKS Daire Başkanlığı tarafından her akademik yılın başında Üniversitenin web sitesinde yayımlanır. Başvurular ilan tarihinden itibaren on beş gün içerisinde alınır.

Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler belirlenen sürede Yemek Bursu Başvuru Formu' nu doldurarak istenen belgelerle birlikte öğrencisi oldukları akademik birime başvuru yaparlar.

Başvuru formları Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve web sitesinde yayımlanır.

Üniversitemizde her yıl 60 öğrencimize %100 yemek bursu, yemek hizmeti alan tüm öğrencilerimize ise  %80 yemek bursu verilmektedir.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.