Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Sosyal Hizmetleri Birimi Hakkında

Kültür ve Sosyal Hizmetler birimi ile amacımız; bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin kişilik gelişimlerini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak, gerçekleştirilecek bedensel-sosyal-kültürel etkinliklerle sürdürülebilir gelişim ve değişimi toplumumuza taşımaktır.

Kültür Hizmeteri bünyesinde bulunan topluluklarımıza Üniversitemiz öğrencileri, öğrenci kolaylıkla üye olabilir, yeni kulüpler kurabilir ve tüm fiziki olanaklardan yararlanabilirler.

Üniversitemiz bünyesinde yer alan konferans salonları, anfi ve dersliklerimizden organizasyon yapmak isteyen tüm öğrenci ve topluluklarımız ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.  Etkinlik Yönetim Sistemi (EYS)’den başvurmaları yeterlidir.

Güney Yerleşkemizde Âşıkpaşa Konferans Salonu (260 kişi) ve Ömer Halisdemir Anfisi (96 kişi)

Kuzey Yerleşkemizde Hekim Berke Anfisi (110 Kişi) ve  Genç Ofis ve Kitap Kafe

Kartal Cevizli Yerleşkemizde Konferans salonu (400 kişi) ve Cep Sinema ( 50 kişi)

Orhanlı Yerleşkemizde ise Konferas Salonu (320 kişi), Seminer Salonu (130 kişi) ile öğrencimize hizmet vermekteyiz.

Birimimiz ayrıca öğrencilerimize yönelik olarak Yemek Yardımı ve Kısmi zamanlı çalışma programınıda yönetmektedir.  Her yıl sene başında başkanlığımız tarafından tüm öğrencilerimizin başvurmasına olanak sağlayacak tarzda ilan edilir. Ayrıntılı bilgi daire başkalığımızın web sayfasında yer ilgili bölümlerde yer almaktadır.

Kısmi Zamanlı Çalışma Programı;

Üniversitemiz lisans veya lisansüstü programlarından herhangi birine kayıtlı olan öğrencilerimiz kısmi zamanlı olarak görev yapabilirler. Öğrencilerimiz 1 saatlik çalışmaları karşılığında her yıl belirlenen asgari ücretin bir saatlik tutarı kadar gelir elde ederler. Öğrencilerimizin ders yoğunluğu ve sosyal aktiviteleri düşünülerek aylık çalışma süresi 60 saat ile sınırlandırılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin görev almak istedikleri birime başvurmaları gerekmektedir.

Yemek Yardımı;

Her akademik yılın başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkânları dikkate alınarak, başarılı ve gelir düzeyi düşük kaç öğrenciye yemek bursu verileceği, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yemek bursu başvuruları süreci her yıl eğitim öğretim yılı başında başkanlığımız web sayfamızda ilan edilmektedir. Başvurular sonunda yemek bursu almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ise bir akademik yıl için günde bir öğün (sadece öğlen) ücretsiz yemek yiyebilmektedirler