Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46 ve 47. maddeleri ile Yükseköğretim Kurumlan, Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesi ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergemiz uyarınca Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmaktadır.

Üniversitemiz lisans veya lisansüstü programlarından herhangi birine kayıtlı olan öğrencilerimiz kısmi zamanlı olarak görev yapabilirler.

Üniversitenin kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve işin niteliğine göre, her yıl Ekim ayı başında veya ihtiyaç duyulan dönemlerde Daire Başkanlığı tarafından Üniversite / Başkanlığın internet sitesi ve ilan panolarında duyurulur.

Duyuruda hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç öğrencinin kısmi zamanlı olarak çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri, başvuru için gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihi açıkça belirtilir.

Öğrencilerin kısmi zamanlı olarak çalışma süresi, işin gerektirdiği durumlar saklı kalmak üzere, günlük 5 saati, haftada 15 saati ve bir ayda toplam 60 saati geçemez. Öğrencilerimiz 1 saatlik çalışmaları karşılığında her yıl belirlenen asgari ücretin bir saatlik tutarı kadar gelir elde ederler Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.