Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

YEMEK BURSU HAKKINDA DUYURU

17.09.2018

Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin başarı durumları ile gelir düzeyleri dikkate alınarak  bütçe imkanlarımız dahilinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında yemek bursu verilmesi planlanmıştır.
  Yemek bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin 17.09.2018- 02.10.2018 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları Fakülteye müracaat ederek Yemek Bursu Değerlendirme Formunu doldurup ilgili Fakültelerine teslim etmeleri gerekmektedir.