Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

KISMİ ZAMANLI OLARAK GÖREV YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZNİN DİKKATİNE

02.11.2017

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine dayanılarak hazırlanan Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergemiz uyarınca Üniversitemizin değişik birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması Rektörlüğümüzün 31.10.2017 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.

Kısmi zamanlı olarak görev almak isteyen ve ekli listede belirtilen nitelikleri taşıyan öğrencilerimizin 10.11.2017 tarihi mesai bitimine kadar görev yapmak istedikleri birimlere müracaat ederek bir örneği ekte sunulan kısmi zamanlı çalışma formunu doldurup görev yapmak istedikleri birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
09.11.2018 Kısmi Zamanlı Öğrencide Aranan Nitelikler
09.11.2018 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu