Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Kısmi Zamanlı Öğrencilerimizin Dikkkatine

04.10.2019

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine dayanılarak hazırlanan Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergemiz uyarınca Üniversitemizin değişik birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması Rektörlüğümüzün 28.08.2019 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.

Kısmi zamanlı olarak görev almak isteyen ve ekli listede belirtilen nitelikleri taşıyan öğrencilerimizin 12.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar görev yapmak istedikleri birimlere müracaat ederek bir örneği ekte sunulan kısmi zamanlı çalışma formunu doldurarak Kimlik Fotokopileri ile birlikte  görev yapmak istedikleri birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu İiçin Tıklayınız

Kısmi Zamanlı Öğrenci Görev Yerleri ve Nitelikleri İçin Tıklayınız