Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışmak İsteyen Öğrencilerimiz

04.02.2020

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine dayanılarak hazırlanan Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergemiz uyarınca Üniversitemizin Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Sosyopark) ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması planlanmıştır. Kısmı zamanlı olarak görev almak isteyen ve ekli listede belirtilen nitelikleri sağlayan öğrencilerimizin ilgili birimlere 14.02.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Aranacak Niteliklere Buradan ulaşabilirsiniz