Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışma Başvurusu

20.11.2020

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine dayanılarak hazırlanan Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergemiz uyarınca Üniversitemizin değişik birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması Rektörlüğümüzün 03.11.2020 tarihli oluru üzerine uygun görülmüştür.
Kısmi zamanlı olarak görev almak isteyen ve ekli listede belirtilen nitelikleri taşıyan öğrencilerimizin 25.11.2020 tarihi mesai bitimine kadar görev yapmak istedikleri birimlere müracaat ederek bir örneği ekte sunulan kısmi zamanlı çalışma formunu doldurarak Kimlik Fotokopileri ile birlikte  görev yapmak istedikleri birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.
Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu İçin Tıklayınız
Kısmi Zamanlı Öğrenci Görev Yerleri ve Nitelikleri İçin Tıklayınız