Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Kesin Sonuçları

25.12.2020

  1. Üniversitemizde görev alacak kısmi zamanlı öğrencilerimizin ekli listede gösterilen birimlerde çalıştırılması Rektörlüğümüzün 23.12.2020 tarihli oluru üzerine uygun görülmüştür.
  1. Görev alacak öğrencilerimizin 31.12.2020 tarihine kadar aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte şahsen Başkanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. 
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (adres ve telefon yazılacak),
  3. Yeni tarihli öğrenci belgesi,
  4. 1 adet resim (renkli fotokopi kabul edilmez),
  5.  Banka hesap numarası (Türkiye İş Bankası Çamlıca Şubesi)
  6. Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrenci Sözleşmesi (Ek 4) (Başkanlığımız tarafından verilecektir. İşe giriş işlemi yapılırken imzalanacaktır),
  7. Sigortalı işe giriş bildirgesi (Daire Başkanlığı tarafından hazırlanacaktır),
  8. Aile Durumu Bildirimi (Ek 5) ve ihtiyaca göre Daire Başkanlığı tarafından istenecek diğer   formlar

Söz konusu belgelerin; 31.12.2020 tarihine kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmeyenlerin yerine YEDEK öğrenciler çağrılacaktır

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
25.12.2020 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sonuçları