Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Sonuçları Hakkında

04.11.2019

Üniversitemizde görev alacak kısmi zamanlı öğrencilerimizin ekli listede gösterilen birimlerde çalıştırılması Rektörlüğümüzün 30 .10.2019 Yönetim Kurulu Kararı üzerine uygun görülmüştür.

Görev alacak öğrencilerimizin Başkanlığımıza bizzat müracaat ederek sunacakları belgeler ektedir.

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (adres, telefon ve mail yazılacak),
  2. Yeni tarihli öğrenci belgesi,
  3. 1 adet asıl fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmez),
  4.  Banka hesap numarası (Türkiye İş Bankası Çamlıca Şubesi)

       5. Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrenci Sözleşmesi (Ek 4) (Daire Başkanlığı tarafından işe giriş işlemi yapılırken hazırlanacaktır),

       6.Sigortalı işe giriş bildirgesi (Daire Başkanlığı tarafından hazırlanacaktır),

        7.Aile Durumu Bildirimi (Ek 5) (Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

   Söz konusu belgeleri; 06.11.2019 tarihine kadar Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

          Kazananların Listesini Görmek İçin Tıklayınız