Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Sonuçları

26.10.2021

Üniversitemizde görev alacak kısmi zamanlı öğrencilerimizin ekli listede gösterilen birimlerde çalıştırılması Rektörlüğümüzün 25.10.2021 tarihli oluru üzerine uygun görülmüştür.

Kısmi zamanlı olarak görev alacak öğrencilerimizin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Başkanlığımıza bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (adres, telefon ve mail yazılacak),
  2. Yeni tarihli öğrenci belgesi,
  3. 1 adet asıl fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmez),
  4.  Banka hesap numarası (Türkiye İş Bankası Çamlıca Şubesi)

      5. Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrenci Sözleşmesi (Ek 4) (Daire Başkanlığı tarafından işe giriş işlemi yapılırken hazırlanacaktır),

       6.Sigortalı işe giriş bildirgesi (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanacaktır),

        7.Aile Durumu Bildirimi (Ek 5) (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

   Söz konusu belgeleri; 01.11.2021 tarihine kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Asil ve Yedek listeye buradan ulaşabilirsiniz

Not: 01.11.2021 tarihine kadar evraklarını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmeyenlerin yerine sırasına göre yedek öğrenciler arasından seçilecektir.