Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Kısmi Zamanlı Görev Yapmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

09.11.2018

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine dayanılarak hazırlanan Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergemiz uyarınca Üniversitemizin değişik birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması Rektörlüğümüzün 14.09.2018 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.

Kısmi zamanlı olarak görev almak isteyen ve ekli listede belirtilen nitelikleri taşıyan öğrencilerimizin 13 .11.2018 tarihi mesai bitimine kadar görev yapmak istedikleri birimlere müracaat ederek bir örneği ekte sunulan kısmi zamanlı çalışma formunu doldurarak Kimlik Fotokopileri ile birlikte  görev yapmak istedikleri birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
09.11.2018 Kısmi Zamanlı Öğrencide Aranan Nitelikler
09.11.2018 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu