Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Kısmi Zamanlı Çalışma Programı

05.10.2021

2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları Başladı.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine dayanılarak hazırlanan Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergemiz uyarınca Üniversitemizin değişik birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması Rektörlüğümüzün 29.09.2021 tarihli oluru üzerine uygun görülmüştür.

Kısmi zamanlı olarak görev almak isteyen ve ekli listede belirtilen nitelikleri taşıyan öğrencilerimizin 05.10.2021-15.10.2021 tarihleri arasında görev yapmak istedikleri birimlere müracaat ederek bir örneği ekte sunulan kısmi zamanlı çalışma formunu doldurarak Kimlik Fotokopileri ile birlikte  görev yapmak istedikleri birimlere teslim etmeleri gerekmektedir

Kısmi Zamanlı Öğrenci Görev Yerleri ve Nitelikleri İçin Tıklayınız

Kısmi Zamanlı Başvuru Formu İçin Tıklayınız