Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Misyon-Vizyon

MİSYON

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak, , eşit şartlarda ve düzenli olarak paydaşlarının verimini arttırmak ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, öğretim kadrosu, çalışanlar ve öncelikli olarak öğrencilerimizin; beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor ve rehberlik hizmetlerini, kadim medeniyetimiz odaklı çağın gereklerine uygun sunmaktır.

VİZYON

Üniversitemizin ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda; tüm kampüslerinde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor ve rehberlik hizmetlerinin sunulduğu alanları yaşamsal aktivitenin olduğu çekim alanları haline getirmeyi başarmış, iletişimi kuvvetli,  özgün ve yenilikçi bir Başkanlık olmaktır.