Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Misyon-Vizyon

MİSYON

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak eşit şartlarda ve düzenli olarak paydaşlarının verimini arttırmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla öğretim kadrosu, çalışanlar ve öncelikli olarak öğrencilerimizin; beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor ve rehberlik hizmetlerini, kadim medeniyetimiz odaklı çağın gereklerine uygun sunmaktır.

VİZYON

Üniversitemizin ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda tüm kampüslerinde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor ve rehberlik hizmetlerinin sunulduğu alanları yaşamsal aktivitenin olduğu çekim alanları haline getirmeyi başarmış, iletişimi kuvvetli,  özgün ve yenilikçi bir Başkanlık olmaktır.