Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
30.06.2016 Taşınır Mal Yönetmeliği
21.08.2017 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
30.06.2016 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
30.06.2016 Harcama Yetkiliği Hakkında Genel Tebliği
30.06.2016 İmü Öğrenci Konseyi Kuruluş Ve İşleyiş Yönergesi
30.06.2016 Amme Alacakların Tahsili Usulu Hakkında Kanun
30.06.2016 Kamu İhale Kanunu
30.06.2016 Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
30.06.2016 Harcirah Kanunu
30.06.2016 Devlet İhale Kanunu
17.05.2016 2547 Yüksek Öğretim Kanunu