Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
21.01.2021 Taşınır Mal Yönetmeliği
28.01.2021 Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulaması Yönetmeliği
28.01.2021 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
28.01.2021 İmü Öğrenci Konseyi Kuruluş Ve İşleyiş Yönergesi
28.01.2021 Amme Alacakların Tahsili Usulu Hakkında Kanun
28.01.2021 Kamu İhale Kanunu
28.01.2021 Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
28.01.2021 Harcama Yetkiliği Hakkında Genel Tebliği
28.01.2021 Harcirah Kanunu
28.01.2021 Devlet İhale Kanunu
28.01.2021 2547 Yüksek Öğretim Kanunu
26.01.2021 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu